Month: December 2023

Профессор Кадыралы Коңкобаев семинар өтүп берди

Тарых-филология факультетинин базасында ачылган “Маданий антропология боюнча эл аралык изилдөө” борборунда Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин Ардактуу профессору, филология илимдеринин доктору, профессор Кадыралы Коңкобаев Кыргызстандагы өзбек элдеринин жана Өзбекстандагы…