Факультеттин тарыхы

ТАРЫХ-ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Кыргыз-Өзбек университетинин Окумуштуулар кеңешинин чечиминин негизинде өзбек-педагогикалык факультети 1998-жылдын 5-сентябрында түзүлгөн (№22 Д буйругу). 1999-жылы өзбек-педагогикалык факультетинин базасынан табигый-педагогикалык жана гуманитардык-педагогикалык  факультеттери бөлүнгөн. 2002-жылы гуманитардык-педагогикалык факультети тарых-филология факультети деген ат менен кайрадан түзүлгөн. Педагогика факультети жоюлуп, тарых-филология факультети менен биргеликте, 2010-жылы гуманитардык-педагогикалык факультети болуп жаңыланган. 2013-жылы дүйнөлүк тилдер факультетиндеги кээ бир адистиктер жабылып, студенттердин саны кескин түрдө азайгандыгына байланыштуу, гуманитардык-педагогикалык факультетинин базасында англис филология кафедрасын сактоо менен факультет кайрадан тарых-филология факультети болуп түзүлгөн. (03.09.2013, № 90 буйругу).

Факультеттин түптөлүшүндө жана өнүгүп-өсүшүнө алгачкы декандар, профессорлор А.С. Худайбердиев менен А.А. Анарбаевдин эмгеги зор.

Андан кийин факультеттин деканы кызматында доценттер Р.У. Алиева жана С.М. Мурзакулов,  профессор А.К.Кулназаровдор эмгектенишкен. Факультеттин тарыхында декан катары профессор А.Т.Балтабаеванын эмгегин өзгөчө белгилөөгө болот.

Бүгүнкү күндө тарых-филология факультетин педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Н.Д. Тилекова жетектейт.

Факультеттин негизги максаты – КРнын жана алыскы, жакынкы чет мамлекеттердин билим берүү, илим тармагына керектүү жогорку квалификациялуу тарыхчы жана филолог багытындагы мугалимдерди даярдайт.

Тарых-филология факультети окуу-усулдук, илимий-изилдөө, маданий-массалык, эл аралык ж.6. ишмердүүлүктөрү менен ийгиликтерди жаратып, 30 жылга жакын убакыт ичинде университетте мыкты факультеттердин катарын толуктап келе жатат.