МАК графиги

  • 2023-2024-окуу жылындагы мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациянын программасы
  • 2023-2024-окуу жылындагы комплекстүү мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациянын программасынын аннотациясы
  • 2023-2024-окуу жылындагы комплекстүү мамлекеттик жыйынтыктоочу сынактын жумушчу программасы
  • 2023-2024-окуу жылындагы күндүзгү окуу бөлүмүнүн бүтүрүүчүлөрүнүн обзордук лекциясынын жана МАКтын графиги
  • 2023-2024-окуу жылындагы сырттан окуган бүтүрүүчүлөрүнүн обзордук лекциясынын жана МАКтын графиги