Кесиптик багыттар

ТАРЫХ-ФИЛОЛОГИЯЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ

– 550300. Филологиялык билим берүү:

  • англис тили /бакалавр күндүзгү/
  • кыргыз тили жана адабияты /бакалавр күндүзгү, сырткы/
  • орус тили жана адабияты /бакалавр күндүзгү, сырткы/

– 531100. Лингвистика /бакалавр күндүзгү/

– 550400. Социалдык-экономикалык билим берүү (тарых) /бакалавр – күндүзгү, сырткы/

– Англис тили кошумча немис тили багыты /бакалавр – күндүзгү

МАГИСТРАТУРА БӨЛҮМҮ

  1. Филологиялык билим берүү:

(англис тили; кыргыз тили жана адабияты; орус тили жана адабияты) – /магистр күндүзгү/

  1. Социалдык-экономикалык билим берүү (тарых)

– /магистр – күндүзгү/

ОКУУ МӨӨНӨТТӨРҮ:

  1. Жогорку кесиптик билим берүү:

– магистр академиялык даражасын ыйгаруу менен (күндүзгү – 2 жыл);

– бакалавр академиялык даражасын ыйгаруу менен (күндүзгү – 4 жыл, сырткы 5 жыл);